Документи

Публічна офертаПублічна оферта О предоставлении телекоммуникационных услугДоговір про надання телекомунікаційних послуг Договір про надання послуги ColocationДоговір про надання послуги Colocation Соглашение об уровнях администрирования от Colobridge GmbHУгода про рівень адміністрування Соглашение об уровнях обслуживания SLAУгода про рівень обслуговування SLA SLA для послуги ColocationSLA для послуги Colocation Партнерська угодаПартнерська угода Політика конфіденційностіПолітика конфіденційності

Правила щодо надання телекомунікаційних послуг

 1. Загальні положення та чинність умов
  1. Ця оферта регулює надання платних послуг компанією Colobridge GmbH Клієнту та поширюється на всі послуги й усі ділові відносини компанії Colobridge GmbH.
  2. Факт розміщення замовлення Клієнтом означає, що він прочитав і згоден на ці умови. Всі додаткові домовленості та угоди мають оформлятися в письмовій формі. Умови цієї оферти опубліковані на домашній Інтернет-сторінці компанії Colobridge GmbH.
  3. Компанія Colobridge GmbH має право в односторонньому порядку змінювати ці умови, попередньо повідомивши про зміни Клієнту. Також Клієнту буде повідомлено, протягом якого терміну він може оскаржити внесені зміни. Якщо жодної інформації щодо термінів оскарження не було надано, вони визначаються згідно з законодавством ФРН. У разі, якщо зміни не було оскаржено, вони вважаються схваленими Клієнтом.
  4. Всі додаткові угоди та домовленості, зафіксовані в письмовій формі, мають перевагу перед цими умовами в разі виникнення суперечностей між ними.
 2. Безпека інформації
  1. ColobridgeGmbH не несе відповідальності за безпеку інформації, розміщеної на його технологічних ресурсах. Клієнт зобов’язаний зберігати резервну копію даних на носії, розташованому поза техмайданчиками Провайдера. В разі, якщо втрата інформації, незважаючи на проведені процедури щодо захисту обладнання від збоїв, все ж сталася, Клієнт зобов’язаний надати Провайдеру резервні копії своїх даних для відновлення послуги.
  2. Провайдер не несе відповідальності за збереження та цілісність даних, розміщених на сервері, а також за можливий ризик, пов’язаний із неправомірними діями третіх осіб в мережі Інтернет.
  3. Клієнту буде надано дані для доступу до замовлених послуг та до Особистого кабінету Клієнта з інтегрованою внутрішньою системою заявок для отримання технічної та інформаційної підтримки. Ця інформація є конфіденційною, відповідальність за її збереження від несанкціонованого доступу несе Клієнт. Також він несе відповідальність за всі дії, здійснювані від його імені за допомогою його особистих реквізитів у мережі Інтернет.
 3. Захист даних
  1. Провайдер зобов’язується збирати, обробляти та зберігати особисті дані Клієнта згідно з чинним німецьким законодавством і не передавати їх третім особам, якщо це не є необхідним для надання замовлених послуг.
  2. Особисті дані Клієнта будуть збиратися, оброблятися та використовуватися виключно з метою виконання, поліпшення та регулювання відносин Сторін у рамках цієї оферти та надання послуг.
  3. При оформленні замовлення Клієнт зобов’язаний вказати дійсну інформацію про себе та повідомляти Провайдеру про відповідні зміни, а також надати на вимогу Оператора документ, що засвідчує та ідентифікує Клієнта, а також його юридичний статус.
  4. Провайдер не має права передавати особисті дані Клієнта третім особам, крім тих випадків, коли це є необхідною умовою для проведення оплати або надання замовлених послуг.
  5. Листування між Сторонами є конфіденційною інформацією та не може передаватися третім особам без обопільної згоди Сторін.
  6. Провайдер зобов’язаний надати інформацію про Клієнта за відповідним запитом поліції або інших уповноважених на це інстанцій.
  7. Електронна пошта Клієнта використовується виключно для надсилання повідомлень інформаційного характеру, наприклад, повідомлень про виставлені рахунки, новин, а також для надання інформаційної та технічної підтримки.
  8. Клієнт має право запросити довідку про поточний стан його облікового запису, видалення або блокування його послуг або його особистих даних. У виконанні запиту на видалення може бути відмовлено за наявності законних або інших об’єктивних підстав, обумовлених в угоді та/або правилах компанії.
 4. Послуги, що надаються
  1. Обладнання та компоненти системи, які використовуються Провайдером для надання послуг Клієнту, залишаються власністю Провайдера, якщо інше не було погоджено Сторонами.
  2. ColobridgeGmbH має право змінювати вартість та обсяги послуг, що надаються. Ці зміни повинні відповідати торговим стандартам і враховувати інтереси Клієнта. Підставою для подібних змін можуть бути, наприклад, правові вимоги або норми.
  3. Клієнт має право пред’явити претензію щодо якості або обсягів послуги, що надається, протягом 14 днів з моменту надання послуги, якщо вона, на його думку, не відповідає умовам цієї послуги. Якщо протягом цього терміну претензії не надійшло, послуга вважається наданою якісно та в повному обсязі.
  4. Якщо про невідповідність послуги заявленому обсягу або якості буде заявлено пізніше, ніж через 14 днів з моменту її надання, така претензія вважатиметься невідповідною та не розглядатиметься, а послуга вважатиметься наданою в повному обсязі та в заявленій якості.
  5. Обсяг і якість кожної окремо взятої послуги визначається описом послуги, дійсним на момент її замовлення та розміщеним на домашній сторінці Провайдера, або додатковою Угодою до Оферти, оформленою в письмовій формі. Якщо такий опис ненавмисне містить помилкову інформацію, Провайдер зобов’язується виправити дані помилки в терміновому порядку. При наданні послуги Провайдер керується дійсною інформацією.
  6. Провайдер зобов’язується забезпечувати доступність всіх послуг максимально близько до 100%-го показника.
  7. Провайдер зобов’язується інформувати Клієнта про можливі збої в роботі, а також про проведення профілактичних робіт. Під час проведення профілактичних робіт послуга вважається наданою.
  8. Технічні питання та повідомлення про неполадки обробляються через внутрішню систему заявок в Особистому кабінеті Клієнта в режимі 24 години на добу, в тому числі у вихідні та святкові дні.
  9. Дані для доступу до Особистого кабінету надаватимуться Клієнту після процедури закупівлі на сторінці Провайдера.
  10. Рамки та умови надання технічної підтримки, а також рівень якості обслуговування регулюються Угодою про рівень обслуговування, опублікованою на домашній сторінці Провайдера та вважаються невіддільною частиною цього Договору.
 5. Умови оплати
  1. Надання послуг здійснюється на основі передоплати їх вартості, якщо Сторонами не було домовлено про інше, що зафіксовано в письмовій формі.
  2. Абонентська плата включає платіжний період, термін якого Клієнт вибирає при замовленні послуги (1,3,6,12, 24 міс), і який дорівнює терміну дії оферти.
  3. Оплата Клієнтом послуги, що надається Провайдером, включає плату за встановлення, періодичні (за 1, 3, 6, 12 міс) та поточні платежі, а також плату за інформаційні та інші послуги.
  4. Періодичність оплати може бути змінена за запитом Клієнта з дотриманням термінів дії та розірвання Договору.
  5. Перший рахунок буде виставлено в процесі оформлення замовлення на сторінці Провайдера; замовлення приймається Провайдером до виконання тільки після надходження платежу за першим рахунком.
  6. Ціни на пропоновані послуги зазначено на домашній інтернет-сторінці Провайдера http://www.colobridge.net або в додаткових угодах до Договору, оформлених у письмовій формі, за наявності таких.
  7. Всі додаткові індивідуальні угоди та домовленості про вартість послуг, що надаються, в разі оформлення таких у письмовій формі, мають перевагу перед цінами, зазначеними на домашній сторінці Провайдера.
  8. Рахунки за періодичними платежами виставлятимуться не пізніше, ніж за 7 днів до початку наступного розрахункового періоду. Відповідне повідомлення направлятиметься Клієнту на його електронну пошту.
  9. Клієнт зобов’язується стежити за рахунками, що виставляються в його Клієнтській області та сплачувати їх протягом 7 днів з моменту виставлення, в тому числі, якщо повідомлення про новий рахунок з будь-якої причини не було отримано.
  10. Клієнт може оплатити рахунки за допомогою електронних платіжних систем (PayPal, WebMoney, Interkassa, кредитна карта) через Особистий кабінет Клієнта або безготівковим переказом на рахунок Провайдера:
   Отримувач: Colobridge GmbH
   Банк: Berliner Sparkasse Landesbank Berlin
   BIC (SWIFT): BELADEBEXXX
   IBAN:DE04 1005 0000 0190 0992 24
  11. При оплаті рахунку Клієнтом безготівковим переказом у будь-якій іншій валюті, ніж євро, Провайдер не має впливу на курс валюти. При оплаті рахунку Клієнтом іншими запропонованими способами Провайдер має право самостійно визначати курс валюти. Всі можливі витрати, пов’язані з курсовою різницею валют, несе Клієнт. Також Клієнт несе всі витрати, що виникають при проведенні транзакції.
  12. Якщо Клієнт використовує спосіб оплати, що вимагає додаткових витрат на її прийняття та обробку, то всі витрати несе Клієнт.
  13. Клієнт може завантажити рахунки в форматі pdf в Особистому кабінеті Клієнта. За запитом Клієнта вони можуть надсилатися електронною поштою або в паперовому варіанті (за пересилку оригіналів документів може стягуватися оплата в розмірі 3 євро за аркуш на розсуд Оператора).
  14. При відмові на запит про зняття коштів або при процедурі Chargeback Клієнт несе всі можливі витрати.
 6. Наслідки затримки оплати
  1. Провайдер має право заблокувати обліковий запис Клієнта і надання всіх послуг, якщо оплата по одному з виставлених рахунків не надійшла вчасно. Також за блокуванням може послідувати дотермінове розірвання Договору. В будь-якому разі, після розірвання Договору наявну заборгованість Клієнт має погасити.
  2. Блокування надання послуг через заборгованість може бути зняте тільки після погашення заборгованості. Послуга протягом періоду блокування вважається наданою в повному обсязі.
  3. Провайдер не гарантує, що після блокування сервера послугу може бути відновлено до початкового стану.
 7. Порядок подання заявок
  1. Заявка — звернення Клієнта до служби технічної підтримки Провайдера з метою усунення інцидентів, обслуговування, ініціалізації зміни складу та/або обсягу послуг, що надаються, отримання консультаційних послуг тощо через систему заявок в Особистому кабінеті Клієнта на сайті https://my.colobridge.net.
  2. Реєстрація, обробка та облік заявок Клієнта ведеться в автоматизованій системі заявок.
  3. В заявці, що подається, Клієнт вказує наступну інформацію:

   - ідентифікаційні дані послуги (IP-адреса сервера, що орендується);

   - докладний опис завдання або Інциденту (бажано з додаванням скріншотів та/або графічних пояснень у форматах.jpg/.gif/.png, якщо застосовується);

   - інформацію, що дозволяє прискорити розв’язання задачі або проблеми (покроковий опис заходів з відтворення Інциденту; URL конкретної сторінки, з якою пов’язана Заявка; програмне забезпечення, що використовується Клієнтом тощо).

  4. У разі, якщо для обробки Заявки необхідно зробити певні дії на сайті та/або сервері Клієнта, Провайдер має право запросити облікові дані адміністратора для доступу до сайту та/або сервера Клієнта. Негайно після обробки Заявки Клієнт зобов’язаний змінити надані облікові дані. Провайдер не несе відповідальності за дії, вчинені з використанням облікових даних Клієнта після обробки Заявки.
 8. Терміни дії та розірвання Договору
  1. Договір набуває чинності після прийняття замовлення від Клієнта. Після того, як замовлення було направлене через форму на домашній сторінці Провайдера, оплата виставленого рахунку обов’язкова.
  2. Якщо інші умови не були обумовлені, термін дії оферти визначається Клієнтом при оформленні замовлення (1, 3, 6, 12, 24 міс). Він дорівнює платіжному періоду абонентської плати.
  3. Якщо заявка на розірвання оферти не надійшла протягом домовленого терміну, її дія автоматично продовжується на термін, що дорівнює попередньому.
  4. Клієнт має право, без пояснення причин, відмовитися від замовлених послуг протягом 7 днів з моменту надання послуги. Першим днем вважається день, коли Клієнту було надіслано дані для доступу до сервера. В такому разі, якщо Клієнт не порушив умов Договору та/або правил компанії, він може отримати відшкодування всієї сплаченої за першим рахунком суми. Відмова від послуг проводиться через внутрішню систему заявок в Особистому кабінеті.
  5. Умова 8.4. не поширюється на тарифи CloudFLEX, Premium Cloud, Private Cloud, DedicatedFLEX та послугу з розміщення серверів.
  6. Провайдер має право на дотермінове розірвання оферти на підставі об’єктивних причин, які не є наслідком дії або бездіяльності Клієнта та не підпадають під визначення форс-мажорних обставин. Провайдер зобов’язаний повідомити Клієнту про розірвання Договору не пізніше, ніж за 14 днів до спливання терміну його дії. Клієнт буде поінформований за телефоном, електронною поштою або через внутрішню систему заявок. Невикористані кошти буде повернуто Клієнту.
  7. Якщо умови оферти Клієнтом не виконуються або виконуються не в повному обсязі, Провайдер має право на дотермінове розірвання оферти. Клієнт буде поінформований за телефоном, електронною поштою або через внутрішню систему заявок. Всі заперечення розглядатимуться в індивідуальному порядку.
 9. Права та відповідальність сторін
  1. Провайдер не несе відповідальності за сумісність послуг, замовлених Клієнтом, а також апаратного обладнання з програмним забезпеченням, що використовується Клієнтом.
  2. Провайдер не несе відповідальності за успіх проєкту та господарської діяльності Клієнта.
  3. Colobridge GmbH зобов’язується надавати послуги в тому обсязі та в тій якості, які були обумовлені в правилах Оферти або Договору, а також у додатках до них.
  4. Сервери надаються на основі самостійного адміністрування.
  5. Клієнт несе всю відповідальність за зміст інформації, що зберігається на його сервері, та за встановлене програмне забезпечення.
  6. Клієнт зобов’язується користуватися послугами Colobridge GmbH відповідно до встановлених правил і стежити за тим, щоб доступ до ресурсів Провайдера та до мережі Інтернет не використовувався неправомірно.
  7. Клієнт не має права розміщувати на своєму сервері нелегальні інформацію та програмне забезпечення.
  8. Провайдер не здійснює регулярних перевірок вмісту сайтів Клієнта.
  9. Colobridge GmbH має право заблокувати сервер Клієнта, якщо на ньому розміщена інформація, що порушує встановлений порядок, права інтелектуальної власності та правила щодо нерозголошення конфіденційної інформації або якщо цим порушуються особисті права третіх осіб.
  10. Colobridge GmbH має право на попереднє блокування сервера Клієнта за достатніх підозр щодо наявності вищезазначених порушень.
  11. Провайдер не несе відповідальності за можливий збиток апаратній або програмній частині, якщо він не був заподіяний Провайдером навмисне або внаслідок недбалого поводження.
  12. Вимоги щодо відшкодування збитку через неможливість виконання зобов’язання, несумлінне виконання Договірної угоди, що заподіює шкоду іншій Стороні, порушення переддоговірних зобов’язань на адресу Colobridge GmbH, а також стосовно його співробітників і помічників при виконанні зобов’язання, яке завдало збитку, не беруться до уваги, крім випадків умисного спричинення збитку або недбалого поводження.
  13. Colobridge GmbH не несе відповідальності за збиток, заподіяний внаслідок подій, які виходять за межі сфери впливу Провайдера, наприклад, форс-мажор, правові норми або інші непередбачені та неминучі обставини. В таких випадках усі грошові зобов’язання Сторін залишаються чинними.
 10. Місце надання послуг та місце судових розглядів
  1. Місцем виконання домовленостей за цим Договором є один з обраних Провайдером ЦОД. У разі, якщо жодної іншої інформації не зазначено в Договорі, місцем надання послуг є Франкфурт-на-Майні (ФРН).
  2. Розв’язання суперечок між Сторонами відбувається в претензійному порядку. Термін розгляду претензії становить 30 днів з моменту її отримання.
  3. Всі розбіжності, суперечки, які Сторони не змогли врегулювати в претензійному порядку, розглядаються в порядку судових розглядів в адміністративному суді Шарлоттенбурга, м. Берлін (ФРН).
 11. Надання послуг третім особам
  1. Клієнт має право передавати послуги, що надаються Провайдером, третім особам. Клієнт залишається прямим контрагентом за Договором. Клієнт визначає самостійно, які послуги та на яких умовах він пропонує третім особам.
  2. Клієнт може отримати доступ до Партнерської програми зі свого Особистого кабінету. Перед початком роботи в Партнерській програмі Colobridge, слід ознайомитися та згодитися з її правилами.
 12. Інші умови
  1. Додаткові домовленості та угоди мають бути задокументовані в письмовій формі.
  2. Якщо надалі одна чи більше з умов оферти виявиться нечинною, всі інші умови зберігають свою чинність. Нечинні умови будуть змінені в процесі спільної роботи.
  3. Відносини Сторін за цим Договором регулюються чинним законодавством ФРН.

Є питання?

Зв’яжіться з нашим спеціалістом!

Получите консультацию по платформе Colobridge,
аренде или размещению оборудования.

Розпочати чат
Начниче чат с нашим специалистом