Документи

Публічна офертаПублічна оферта О предоставлении телекоммуникационных услугДоговір про надання телекомунікаційних послуг Договір про надання послуги ColocationДоговір про надання послуги Colocation Соглашение об уровнях администрирования от Colobridge GmbHУгода про рівень адміністрування Соглашение об уровнях обслуживания SLAУгода про рівень обслуговування SLA Партнерська угодаПартнерська угода Політика конфіденційностіПолітика конфіденційності

Правила щодо надання телекомунікаційних послуг

 1. Загальні положення і дію умов
  1. Дана Оферта (надалі - ”Оферта”) регулює надання платних послуг Виконавцем Замовнику і поширюється на всі послуги і всі ділові відносини Виконавця і Замовника. Умови цієї Оферти складають умови договору між Замовником та Виконавцем, укладеного в порядку, передбаченого статтею 8 Оферти (“Договір”).
  2. Факт розміщення замовлення Замовником означає, що Замовник прочитав і приймає дані умови. Всі додаткові домовленості і угоди повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Умови даної Оферти опубліковані на домашній Інтернет-сторінці компанії Colobridge GmbH http://www.colobridge.net.
  3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати дані умови, попередньо повідомивши про зміни Замовнику. Також Замовнику буде повідомлено, протягом якого часу він може оскаржити зроблені зміни. Якщо ніякої інформації щодо термінів оскарження не було надано, вони визначаються законодавством ФРН. У разі, якщо зміни не були оскаржені, вони вважаються узгодженими Замовником.
  4. Всі додаткові угоди і домовленості, зафіксовані в письмовій формі, мають перевагу перед цими умовами в разі виникнення протиріч між ними.
 2. Безпека інформації
  1. Виконавець не несе відповідальності за безпеку інформації, розміщеної Замовником на технологічних ресурсах Виконавця. Замовник зобов’язаний зберігати резервну копію даних на носії, що знаходиться поза техмайданчики Виконавця та / або залучених ним осіб. У разі, якщо втрата інформації, незважаючи на проведені процедури щодо захисту обладнання від збоїв, все ж сталася, Замовник зобов’язаний надати Виконавцю резервні копії своїх даних для відновлення послуги.
  2. Виконавець не несе відповідальності за збереження і цілісність даних, що знаходяться на сервері, а також за можливий ризик, пов’язаний з неправомірними діями третіх осіб в мережі Інтернет.
  3. Виконавець організовує надання Замовнику даних доступу до замовлених послуг та в кабінет Замовника з інтегрованою внутрішньою системою заявок для отримання технічної та інформаційної підтримки. Дана інформація є конфіденційною, відповідальність за її збереження від несанкціонованого доступу несе Замовник. Також він переймає відповідальність за всі дії, здійснювані від його імені за допомогою його особистих реквізитів по мережі Інтернет.
 3. Захист даних
  1. Виконавець зобов’язується збирати, обробляти і зберігати особисті дані Замовника відповідно до чинного німецького законодавства і не передавати їх третім особам, якщо це не є необхідним для надання замовлених послуг.
  2. Особисті дані Замовника будуть збиратися, оброблятися і використовуватися виключно з метою виконання, поліпшення і регулювання відносин Сторін в рамках даної Оферти і надання послуг.
  3. При оформленні замовлення Замовник зобов’язаний вказати дійсну інформацію про себе і повідомляти Виконавця про відповідні зміни, а також надати на вимогу Виконавця документ, що засвідчує і ідентифікує Замовника і його юридичний статус.
  4. Виконавець не має права передавати особисті дані Замовника третім особам за винятком тих випадків, коли це є необхідною умовою для проведення оплати або надання замовлених послуг.
  5. Листування між Сторонами є конфіденційною інформацією і не може бути передана третім особам без обопільної згоди Сторін.
  6. Виконавець зобов’язаний надати інформацію про Замовника за правомірним запитом поліції або інших уповноважених інстанцій.
  7. Електронна пошта Замовника використовується виключно для розсилки повідомлень інформаційного характеру, наприклад, повідомлень про виставлені рахунки, новин, а також для надання інформаційної та технічної підтримки.
  8. Замовник має право запросити довідку про поточний стан його облікового запису, видалення або блокування його послуг або його особистих даних. У виконанні запиту на видалення може бути відмовлено при наявності законних або інших об’єктивних підстав, обумовлених в контракті і / або правилах компанії.
 4. Надані послуги
  1. Обсяг і кількість Послуг, що надаються Виконавцем, узгоджуються Сторонами за допомогою розміщення та прийняття замовлення в особистому кабінеті Замовника. Точний перелік і вартість наданих Послуг будуть вказані в рахунку Виконавця за конкретний період.
  2. Програмно-апаратний комплекс, який використовується Виконавцем для надання послуги Замовнику, залишається власністю Виконавця, якщо інше не було погоджено Сторонами.
  3. Виконавець має право змінювати вартість і обсяг послуг, що надаються. Дані зміни повинні відповідати торговим стандартам і враховувати інтереси Замовника. Підставою для подібних змін можуть бути, наприклад, правові вимоги або норми.
  4. Замовник має право пред’явити претензію про якість або обсязі наданої послуги протягом 14 днів з моменту надання послуги, що не відповідає, на його думку, цим умовам послуги. Якщо протягом цього терміну претензії не надійшло, послуга вважається наданою якісно і в повному обсязі.
  5. Якщо про невідповідність послуги заявленому обсязі або якості було заявлено пізніше, ніж через 14 днів з моменту її надання, дана претензія є недійсною і не буде розглянута. Послуга вважається наданою в повному обсязі і заявленому якості.
  6. Обсяг і якість кожної окремо взятої послуги визначається описом послуги, дійсним на момент її замовлення та розміщеному на домашній сторінці Виконавця, адреса повідомляється Замовнику Виконавцем додатково, або додатковою Угодою до Оферти, оформленому в письмовій формі.
  7. Виконавець зобов’язується забезпечувати доступність всіх послуг максимально близько до показника в 100%.
  8. Виконавець зобов’язується інформувати Замовника про можливі збої в роботі, а також проведених профілактичних процедурах. Під час проведення профілактичних робіт послуга вважається наданою.
  9. Технічні питання і повідомлення про неполадки обробляються через внутрішню систему заявок в особистому кабінеті Замовника в режимі 24 години на добу в тому числі на вихідних і в святкові дні.
  10. Дані доступу в особистий кабінет будуть надані Замовнику після розміщення замовлення на сторінці Виконавця.
  11. Рамки і умови надання технічної підтримки, а також рівень якості обслуговування регулюються Угодою про рівень обслуговування, яке опубліковано на домашній сторінці Виконавця і є невід’ємною частиною даної Оферти.
  12. Програмне забезпечення, що надається Виконавцем Замовнику, може бути використано Замовником тільки за призначенням і тільки під час надання Виконавцем послуг. Права користування не можуть бути передані третім особам. Після закінчення надання послуг Замовник зобов’язаний видалити копії використовуваного програмного забезпечення. Дані умови не поширюються на програмне забезпечення, яке знаходиться у вільному доступі, в даному випадку діють тільки відповідні умови ліцензійної угоди.
  13. Виконавець не дає ніяких гарантій і звільняється від відповідальності за програмне забезпечення і послуги третіх осіб, які були надані їм Замовнику на правах реселлера або партнера. В даних випадках діють гарантії та межі відповідальності виробника замовленого програмного забезпечення або постачальника послуг.
 5. Умови оплати
  1. Надання послуг здійснюється на основі передоплати їх вартості, якщо інше не було домовлено Сторонами і зафіксовано в письмовій формі.
  2. Оплата здійснюється в формі абонентської плати за відповідний розрахунковий період або єдиним платежем в разі надання одиничної послуги.
  3. Абонентська плата включає в себе платіжний період, тривалість якого Замовник вибирає при замовленні послуги (1, 3, 6, 12, 24 міс.) І дорівнює терміну дії Договору.
  4. Оплата Замовником надається Виконавцем послуги включає в себе установчу плату, періодичні (за 1, 3, 6, 12 міс.) І поточні платежі, а також плату за інформаційні та інші послуги.
  5. Періодичність сплати може бути змінена на вимогу Замовника з дотриманням термінів дії і розірвання Договору.
  6. Перший рахунок буде виставлений в процесі оформлення замовлення, замовлення приймається Виконавцем до виконання тільки після надходження платежу за першим рахунку.
  7. Ціни на пропоновані послуги вказані в додаткових угодах до Договору і / або на домашній інтернет-сторінці Виконавця - www.colobridge.net
  8. Всі додаткові індивідуальні угоди і Домовленості про вартість послуг, що надаються, в разі оформлення таких в письмовій формі, мають перевагу перед цінами, вказаними на домашній сторінці Виконавця.
  9. Рахунки за періодичним платежах будуть виставлятися не пізніше, ніж за 7 днів до початку наступного розрахункового періоду. Відповідне повідомлення буде відправлено Замовнику на його електронну пошту.
  10. Замовник зобов’язується стежити за виставляються рахунками в своїй електронній пошті і / або особистому кабінеті і оплачувати їх протягом 7 днів з моменту виставлення, в тому числі, якщо повідомлення про новий рахунку з будь-якої причини не було отримано.
  11. Замовник може оплатити рахунки за допомогою електронних платіжних систем (PayPal, WebMoney, Interkassa, кредитна карта) через Клієнтський кабінет або безготівковим переказом на рахунок Провайдера:
   Одержувач: Colobridge GmbH
   Банк: Berliner Sparkasse Landesbank Berlin
   BIC (SWIFT): BELADEBEXXX
   IBAN:DE04 1005 0000 0190 0992 24
  12. При оплаті рахунку Замовником безготівковим переказом в будь-який інший валюті, крім євро, Виконавець не має впливу на курс валюти. При оплаті рахунку Замовником іншими запропонованими способами Виконавець має право самостійно визначити курс валюти. Всі можливі витрати, пов’язані з курсовою різницею валют, несе Замовник. Замовник переймає всі витрати, що виникають при проведенні транзакції.
  13. Якщо Замовник використовує спосіб оплати, що вимагає додаткових витрат на його прийом і обробку, всі витрати переймає Замовник.
  14. Замовник може завантажити рахунки в форматі pdf в своєму Клієнтському кабінеті. За запитом Замовника вони можуть бути вислані на електронну пошту або в паперовому варіанті (за пересилку оригіналів документів може стягуватися плата в розмірі 3 євро за лист на розсуд Виконавця).
  15. При неможливості списання коштів або при процедурі Chargeback Замовник несе всі можливі витрати.
 6. Наслідки затримки оплати
  1. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника та надання всіх послуг, якщо оплата по одному з виставлених рахунків не надійшла вчасно. Також за блокуванням може послідувати дострокове розірвання Договору. У будь-якому випадку, після розірвання Договору, існуюча заборгованість повинна бути погашена Замовником.
  2. Блокування надання послуг через заборгованість може бути знята тільки після погашення заборгованості. Послуга протягом періоду блокування вважається наданою в повній мірі.
  3. Виконавець не гарантує, що після блокування сервера послуга може бути відновлена до початкового стану.
 7. Порядок подачі заявок
  1. Заявка - звернення Замовника в службу технічної підтримки Виконавця з метою усунення інцидентів, обслуговування, ініціалізації зміни складу і / або обсягу послуг, що надаються, отримання консультаційних послуг через систему заявок в особистому кабінеті Замовника на сайті https://my.colobridge.net.
  2. Реєстрація, обробка і облік заявок Замовника проводиться в автоматизованій системі заявок.
  3. В спрямовується Заявки Замовник зазначає таку інформацію:

   - ідентифікаційні дані Послуги (ID продукту, IP-адреса);

   - докладний опис завдання або Інциденту (бажано додаток скріншотів і / або графічних пояснень в форматах .jpg / .gif / .png, якщо є);

   - інформацію, що дозволяє прискорити рішення задачі або проблеми (покроковий опис дій по відтворенню Інциденту; URL конкретної сторінки, з якою пов’язана Заявка; використовується Замовником програмне забезпечення і т.п.).

  4. У разі, якщо для обробки Заявки потрібно зробити певні дії на сайті та / або сервері Замовника, Виконавець має право запросити облікові дані адміністратора для доступу до сайту і / або сервера Замовника. Відразу після обробки Заявки Замовник зобов’язується змінити надані облікові дані. Виконавець не несе відповідальності за дії, вчинені з використанням облікових даних Замовника після обробки Заявки.
 8. Термін дії та розірвання Договору
  1. Договір набуває чинності після прийняття замовлення від Замовника. Після того, як замовлення було відправлено через форму на домашній сторінці Виконавця та / або його партнерів, оплата виставленого рахунку обов’язкове.
  2. Якщо інші умови не були обумовлені, термін дії Договору визначається Замовником при оформленні замовлення (1, 3, 6, 12, 24 міс.). Він дорівнює платіжному періоду абонентської оплати.
  3. Якщо заявка на розірвання Договору не надійшла за 14 днів до закінчення поточного терміну дії Договору, її дія автоматично продовжується на строк, що дорівнює попередньому.
  4. Замовник має право, не вказуючи причин, відмовитися від замовлених послуг протягом 14 днів з моменту надання послуги. Першим днем вважається день, коли Замовнику були відправлені дані доступу до сервера. В даному випадку, якщо Замовник не порушив умови Договору, він може отримати відшкодування всієї сплаченої за першим рахунком суми. Відмова від послуг проводиться через внутрішню систему заявок в особистому кабінеті.
  5. Умова п. 8.4. не поширюється на:

   - тарифи Cloud FLEX, Premium Cloud, Private Cloud, Dedicated FLEX і послугу colocation;

   - ПО, (SSL-) сертифікати, ліцензії, панелі управління, домени;

   - платні роботи, які були виконані на замовлення Замовника.

  6. Виконавець має право на дострокове розірвання Договору на основі об’єктивних причин, які не є наслідком дії або бездіяльності Замовника і не підпадають під визначення форс-мажорних обставин. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про розірвання не пізніше, ніж за 14 днів до закінчення терміну його дії. Замовник буде проінформований по телефону, електронній пошті або через внутрішню систему заявок. Невикористані кошти будуть повернуті Замовнику.
  7. Якщо умови оферти Замовником не виконуються або виконуються не в повній мірі, Виконавець має право на дострокове розірвання Договору. Замовник буде проінформований по телефону, електронній пошті або через внутрішню систему заявок. Всі заперечення розглядаються в індивідуальному порядку.
 9. Права та обов’язки сторін
  1. Виконавець не несе відповідальності за сумісність послуг, замовлених Замовником, а також апаратного обладнання з програмним забезпеченням, використовуваним Замовником.
  2. Виконавець не несе відповідальності за успіх проекту і господарської діяльності Замовника.
  3. Виконавець зобов’язується організувати надання послуги в тому обсязі і якості, яке було обумовлено в правилах Оферта або Договору, а також в доповненнях і додатках до них.
  4. Послуги надаються Замовнику на основі самоадміністрування.
  5. Замовник приймає всю відповідальність за зміст інформації, що зберігається на його програмно - апаратному комплексі, і за встановлене програмне забезпечення.
  6. Замовник зобов’язується користуватися послугами Виконавця та / або його партнерів відповідно до встановлених правил і стежити за тим, щоб доступ до ресурсів Виконавця, його партнерів і до мережі Інтернет не був використаний неправомірно.
  7. Замовник не має права розміщувати на своєму програмно - апаратному комплексі нелегальну інформацію та програмне забезпечення.
  8. Виконавець не здійснює регулярних перевірок вмісту сайтів Замовника.
  9. Виконавець має право заблокувати послугу Замовника, якщо при її використанні порушуються встановлені порядки, права інтелектуальної власності та правила про нерозголошення конфіденційної інформації або порушуються особисті права третіх осіб.
  10. Виконавець має право на попереднє блокування послуг Замовника при наявності достатніх підозр про наявність вищеописаних порушень.
  11. Виконавець не несе відповідальності за можливі збитки апаратної чи програмної частини, якщо вони не були нанесені Виконавцем або його партнерами навмисне, або внаслідок недбалого поводження.
  12. Вимоги про відшкодування збитків через неможливість виконання зобов’язання, несумлінного виконання Договірної угоди, що спричиняє збитки іншій Стороні, порушення переддоговірних зобов’язань на адресу Виконавця, а також по відношенню до його співробітників і помічників при виконанні зобов’язання, яке спричинило збитки, виключені, крім випадків навмисного нанесення збитків або недбалого поводження.
  13. Виконавець не несе відповідальності за збитки , завдані внаслідок подій, які виходять за межі області впливу Виконавця та / або його партнерів, наприклад, форс-мажор, правові норми або інші непередбачені і неминучі обставини. У таких випадках всі грошові зобов’язання Сторін залишаються в силі.
 10. Місце надання послуг та місце судових розглядів
  1. Місце виконання домовленостей за Договором - один з обраних Виконавцем ЦОД (Центр Обробки Даних). У разі, якщо ніякої іншої інформації не вказано в Договорі, місцем надання послуг є м. Франкфурт-на-Майні (ФРН).
  2. Вирішення спорів між Сторонами відбувається в претензійному порядку. Термін розгляду претензії становить 30 календарних днів з моменту її отримання.
  3. Всі розбіжності, суперечки, які Сторони не змогли врегулювати в претензійному порядку, розглядаються в порядку судових розглядів в адміністративному суді Шарлоттенбург, м. Берлін (ФРН). Замовник і Виконавець мають також право ініціювати судовий розгляд щодо виконання умов Договору в суді, що має юрисдикцію за місцем реєстрації відповідача.
 11. Надання послуг третім особам
  1. Замовник має право передавати послуги, що надаються Виконавцем, третім особам. Замовник залишається прямим контрагентом за Договором. Замовник визначає самостійно, які послуги і на яких умовах він пропонує третім особам.
 12. Інші умови
  1. Якщо в подальшому одна або більше з умов Оферти виявиться недійсним, всі інші умови зберігають свою силу. Недійсні умови будуть змінені в процесі спільної роботи.
  2. Відносини Сторін що не врегульовані умовами цієї угоди, регулюються чинним законодавством ФРН.
  3. Невід’ємною частиною Договору, умови якого викладені в данній Оферті, є наступні документи:
   1. Угода про рівні обслуговування (SLA);
   2. Угода про рівні адміністрування.
Наші клієнти
З 2010 р. компанія Colobridge GmbH запровадила більше ніж 1000 інфраструктурних проектів різної складності. Було спроектовано приватні та гібридні хмари для багатьох компаній з різних країн, розроблено ІТ-рішення під 1С, ERP-системи, SAP Hana для наших клієнтів:

Є питання?

Зв’яжіться з нашим спеціалістом!

Получите консультацию по платформе Colobridge,
аренде или размещению оборудования.

Почати чат
Начниче чат с нашим специалистом