Документи

Інфраструктура
Компанія
Публічна оферта
Договір про надання послуг
Договір про надання послуги Colocation
Угода про рівні адміністрування
Угода про рівень обслуговування SLA
Партнерська угода
Політика конфіденційності

Правила надання послуг

1. Загальні положення та дія умов

1. Дана оферта (далі – «Оферта») регулює надання платних послуг Виконавцем Замовнику та поширюється на всі послуги та всі ділові відносини Виконавця та Замовника. Умови цієї Оферти складають умови договору між Замовником та Виконавцем, укладений у порядку, передбаченому статтею 8 Оферти («Договір»).

2. Факт розміщення замовлення Замовником означає, що Замовник прочитав та приймає умови, передбачені цією Офертою. Усі додаткові домовленості та угоди, не передбачені Офертою, мають бути оформлені письмово. Умови цієї Оферти опубліковані на домашній Інтернет-сторінці компанії Colobridge GmbH http://www. colobridge. net.

3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Оферти, попередньо повідомивши про зміни Замовника. Також Замовнику буде повідомлено, протягом якого часу він може оскаржити здійснені зміни. Якщо жодної інформації щодо термінів заперечення не було надано, вони визначаються законодавством ФРН. У разі якщо зміни не були оскаржені, вони вважаються узгодженими Замовником після закінчення терміну оскарження.

4. Усі додаткові угоди та домовленості, зафіксовані у письмовій формі, мають перевагу перед умовами Оферти у разі виникнення протиріч між ними.

2. Безпека інформації

1. Виконавець не несе відповідальності за безпеку інформації, розміщеної Замовником на технологічних ресурсах Виконавця. Замовник повинен зберігати резервну копію даних на носії, що знаходиться поза техмайданчиком

2. Виконавця та/або залучених ним осіб. У випадку, якщо втрата інформації, незважаючи на процедури щодо захисту обладнання від збоїв, все ж таки відбулася, Замовник зобов’язаний надати Виконавцю резервні копії своїх даних для відновлення послуги.

3. Виконавець не несе відповідальності за збереження та цілісність даних, що знаходяться на сервері, а також за можливий ризик, пов’язаний із неправомірними діями третіх осіб у мережі Інтернет.
Виконавець організує надання Замовнику даних доступу до замовлених послуг та до кабінету Замовника з інтегрованою внутрішньою системою заявок для отримання технічної та інформаційної підтримки. Ця інформація є конфіденційною, відповідальність за її збереження від несанкціонованого доступу несе Замовник. Також він переймає відповідальність за всі дії, які здійснюються від його імені за допомогою його особистих реквізитів через Інтернет.

3. Захист даних

1. Виконавець зобов’язується збирати, обробляти та зберігати особисті дані Замовника згідно з чинним німецьким законодавством та не передавати їх третім особам, якщо це не є необхідним для надання замовлених послуг.

2. Особисті дані Замовника будуть збиратися, оброблятися та використовуватися виключно з метою виконання, покращення та регулювання відносин Сторін у рамках цієї Оферти та надання послуг.

3. При оформленні замовлення Замовник зобов’язаний вказати дійсну інформацію про себе та повідомляти Виконавця про відповідні зміни, а також надати на вимогу Виконавця документ, що засвідчує та ідентифікує Замовника та його юридичний статус.

4. Виконавець не має права передавати особисті дані Замовника третім особам за винятком тих випадків, коли це є необхідною умовою щодо оплати або надання замовлених послуг.

5. Листування між Сторонами є конфіденційною інформацією і не може бути передано третім особам без обопільної згоди Сторін.

6. Виконавець зобов’язаний надати інформацію про Замовника на правомірний запит поліції або інших уповноважених інстанцій.

7. Електронна пошта Замовника використовується виключно для розсилки повідомлень інформаційного характеру, наприклад, повідомлень про виставлені рахунки, новини, а також для надання інформаційної та технічної підтримки.

8. Замовник має право запитати про довідку про поточний стан його облікового запису, видалення або блокування його послуг або його особистих даних. У виконанні запиту видалення може бути відмовлено за наявності законних чи інших об’єктивних підстав, обумовлених у контракті та/або правилах компанії.

4. Послуги, що надаються

1. Обсяг та кількість Послуг, що надаються Виконавцем, узгоджуються Сторонами за допомогою розміщення та прийняття замовлення в особистому кабінеті Замовника. Точний перелік та вартість послуг, що надаються, будуть вказані в рахунку Виконавця за конкретний період.

2. Програмно-апаратний комплекс, який Виконавець використовується для надання послуги Замовнику, залишається власністю Виконавця, якщо інше не було погоджено Сторонами.

3. Виконавець має право змінювати вартість та обсяг послуг, що надаються. Ці зміни повинні відповідати торговим стандартам та враховувати інтереси Замовника. Підставою для таких змін можуть бути, наприклад, правові вимоги чи норми.

4. Замовник має право пред’явити претензію про якість або обсяг наданої послуги протягом 14 днів з моменту надання послуги, яка не відповідає, на його думку, цим умовам послуги. Якщо протягом цього терміну претензії не надійшло, послуга вважається наданою якісно та в повному обсязі.

5. Якщо про невідповідність послуги заявленому обсягу або якості було заявлено не пізніше, ніж через 14 днів з моменту її надання, ця претензія є недійсною і не буде розглянута, а відповідна послуга вважається наданою у повному обсязі та заявленій якості.

6. Обсяг та якість кожної окремо взятої послуги визначається описом послуги, дійсним на момент її замовлення та розміщеним на домашній сторінці Виконавця, адреса повідомляється Замовнику Виконавцем додатково, або додатковою Угодою до Оферти, оформленою у письмовій формі.

7. Виконавець зобов’язується забезпечувати доступність усіх послуг максимально близько до показника 100%.

8. Виконавець зобов’язується інформувати Замовника про можливі збої в роботі, а також профілактичні процедури, що проводяться. Під час проведення профілактичних робіт послуга вважається наданою.

9. Технічні питання та повідомлення про неполадки обробляються через внутрішню систему заявок в особистому кабінеті Замовника в режимі 24 години на добу, у тому числі у вихідні та у святкові дні.

10. Дані доступу до особистого кабінету будуть надані Замовнику після розміщення замовлення на сторінці Виконавця.

11. Рамки та умови надання технічної підтримки, а також рівень якості обслуговування регулюються Угодою про рівень обслуговування, яка опублікована на домашній сторінці Виконавця та є невід’ємною частиною цієї Оферти.

12. Програмне забезпечення, що надається Виконавцем Замовнику, може бути використане Замовником лише за призначенням та лише під час надання Виконавцем послуг. Права користування не можуть бути передані третім особам. Після закінчення надання послуг Замовник зобов’язаний видалити копії програмного забезпечення, що використовується. Ці умови не поширюються на програмне забезпечення, яке знаходиться у вільному доступі, у цьому випадку діють лише відповідні умови ліцензійної угоди.

13. Виконавець не дає жодних гарантій та звільняється від відповідальності за програмне забезпечення та послуги третіх осіб, які були надані їм Замовнику на правах реселера чи партнера. У таких випадках діють гарантії та межі відповідальності виробника замовленого програмного забезпечення або постачальника послуг.

5. Умови оплати

1. Надання послуг здійснюється на основі передоплати їх вартості, якщо інше не було обумовлено Сторонами та зафіксовано у письмовій формі.

2. Оплата провадиться у формі абонентської плати за відповідний платіжний період або єдиним платежем у разі надання одиничної послуги.

3. Абонентська плата включає платіжний період, тривалість якого Замовник обирає при замовленні послуги (1, 3, 6, 12, 24 міс.) і дорівнює терміну дії Договору.

4. Оплата Замовником наданої Виконавцем послуги включає установчу плату, періодичні (за 1, 3, 6, 12 міс.) і поточні платежі, а також плату за інформаційні та інші послуги.

5. Періодичність оплати може бути змінена на запит Замовника з дотриманням строків дії та розірвання Договору.

6. Перший рахунок буде виставлений у процесі оформлення замовлення, замовлення приймається Виконавцем до виконання лише після надходження платежу за першим рахунком.

7. Ціни на пропоновані послуги вказані у додаткових угодах до Договору та/або на домашній інтернет-сторінці Виконавця www. colobridge. net.

8. Усі додаткові індивідуальні угоди та домовленості про вартість послуг, що надаються, у разі оформлення таких у письмовій формі, мають перевагу перед цінами, зазначеними на домашній сторінці Виконавця.

9. Рахунки за періодичними платежами виставлятимуться не пізніше ніж за 7 днів до початку наступного платіжного періоду. Відповідне повідомлення буде надіслано Замовнику на його електронну пошту.

10. Замовник зобов’язується стежити за виставленими рахунками у своїй електронній пошті та/або особистому кабінеті та оплачувати їх протягом 7 днів з моменту виставлення, у тому числі, якщо повідомлення про новий рахунок з якоїсь причини не було отримано.

11. Замовник може сплатити рахунки за допомогою електронних платіжних систем (PayPal, кредитна картка) через Клієнтський кабінет або безготівковим переказом на рахунок Провайдера:

Отримувач: Colobridge GmbH
Банк: Berliner Sparkasse Landesbank Berlin
BIC (SWIFT): BELADEBEXXX
IBAN: DE04 1005 0000 0190 0992 24

12. При оплаті рахунку Замовником безготівковим переказом у будь-якій іншій валюті, крім євро, Виконавець не має впливу на курс валюти. Під час оплати рахунку Замовником іншими запропонованими способами Виконавець має право самостійно визначити курс валюти. Усі можливі витрати, пов’язані з курсовою різницею валют, несе Замовник. Замовник переймає всі витрати, що виникають під час проведення транзакції.

13. Якщо Замовник використовує спосіб оплати, що вимагає додаткових витрат на його приймання та обробку, всі витрати переймає Замовник.

14. Замовник може завантажити рахунки у форматі pdf у своєму Клієнтському кабінеті. На запит Замовника вони можуть бути надіслані на електронну пошту або у паперовому варіанті (за пересилання оригіналів документів може стягуватися плата у розмірі 3 євро за лист на розсуд Виконавця).

15. При неможливості списання коштів або процедурі Chargeback Замовник несе всі можливі витрати.

6. Наслідки затримки оплати

1. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника та надання всіх послуг, якщо оплата за одним із виставлених рахунків не надійшла у строк. Також за блокуванням може бути дострокове розірвання Договору. У будь-якому випадку після розірвання Договору існуюча заборгованість повинна бути погашена Замовником.

2. Блокування надання послуг через заборгованість може бути знято лише після погашення заборгованості. Послуга протягом періоду блокування вважається наданою повною мірою.

3. Виконавець не гарантує, що після блокування сервера послугу можна відновити до початкового стану.

7. Порядок подання заявок

1. Заявка — звернення Замовника до служби технічної підтримки Виконавця з метою усунення інцидентів, обслуговування, ініціалізації зміни складу та/або обсягу послуг, що надаються, отримання консультаційних послуг через систему заявок в особистому кабінеті Замовника на сайті https://my. colobridge. net.

2. Реєстрація, обробка та облік заявок Замовника провадиться в автоматизованій системі заявок.

3. У заявці, що направляється, Замовник вказує наступну інформацію:

– ідентифікаційні дані Послуги (ID продукту, IP-адреса);

– докладний опис завдання або інциденту (бажано додаток скріншотів та/або графічних пояснень у форматах .jpg/.gif/.png, якщо застосовно);

– інформацію, що дозволяє прискорити вирішення задачі або проблеми (покроковий опис дій щодо відтворення Інциденту; URL конкретної сторінки, з якою пов’язана Заявка; програмне забезпечення, що використовується Замовником тощо).

8. Строки дії та розірвання Договору

1. Договір набирає чинності після прийняття замовлення від Замовника. Після того, як замовлення було надіслано через форму на домашній сторінці Виконавця та його партнерів, оплата виставленого рахунку обов’язкова.

2. Якщо інших умов не було обумовлено, термін дії Договору визначається Замовником при оформленні замовлення (1, 3, 6, 12, 24 міс.). Він дорівнює платіжному періоду абонентської оплати.

3. Якщо заявка на розірвання Договору не надійшла за 14 днів до закінчення поточного терміну дії Договору, його дія автоматично продовжується на строк, що дорівнює попередньому.

4. Замовник має право без вказівки причин відмовитися від замовлених послуг протягом 14 днів з моменту надання послуги. Першим днем ​​вважається день, коли Замовнику було надіслано дані доступу до сервера. У разі, якщо Замовник не порушив умови Договору та/або правила компанії, він може запросити повернення всієї сплаченої за першим рахунком суми. Відмова від послуг провадиться через внутрішню систему заявок в особистому кабінеті.

5. Умова 8.4. не поширюється на:
– тарифи Cloud FLEX, Premium Cloud, Private Cloud, Dedicated FLEX та послугу colocation;

– ПЗ, SSL-сертифікати, ліцензії, панелі управління, домени;

– платні роботи, виконані на замовлення Замовника.

6. Виконавець має право на дострокове розірвання Договору на основі об’єктивних причин, які не є наслідком дії чи бездіяльності Замовника та не підпадають під визначення форс-мажорних обставин. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про розірвання Договору не пізніше ніж за 14 днів до закінчення строку його дії. Замовник буде проінформований за телефоном, електронною поштою або через внутрішню систему заявок. Невикористані кошти буде повернено Замовнику.

7. Якщо умови оферти не виконуються або виконуються Замовником не повною мірою, Виконавець має право на дострокове розірвання Договору. Замовник буде проінформований за телефоном, електронною поштою або через внутрішню систему заявок. Усі заперечення розглядаються в індивідуальному порядку.

9. Права та відповідальність Сторін

1. Виконавець не несе відповідальності за сумісність послуг, замовлених Замовником, а також обладнання з програмним забезпеченням, що використовується Замовником.

2. Виконавець не несе відповідальності за успіх проекту та господарську діяльність Замовника.

3. Виконавець зобов’язується організувати надання послуги у тому обсязі та якості, яка була обумовлена ​​у правилах Оферти або Договору, а також у доповненнях до них.

4. Сервери надаються на основі самого адміністрування.

5. Замовник переймає всю відповідальність за зміст інформації, що зберігається на його сервері, та за встановлене програмне забезпечення.

6. Замовник зобов’язується користуватися послугами Виконавця та/або його партнерів відповідно до встановлених правил та стежити за тим, щоб доступ до ресурсів Виконавця, його партнерів та до Інтернету не був використаний неправомірно.

7. Замовник не має права розміщувати на своєму сервері нелегальну інформацію та/або програмне забезпечення.

8. Виконавець не здійснює регулярні перевірки вмісту сайтів Замовника.

9. Виконавець має право заблокувати сервер Замовника, якщо на ньому розміщено інформацію, яка порушує чинне законодавство, права інтелектуальної власності та правила про нерозголошення конфіденційної інформації або порушують права третіх осіб.

10. Виконавець має право на попереднє блокування сервера Замовника за наявності достатніх підозр щодо наявності вищеописаних порушень.

11. Виконавець не несе відповідальності за можливу шкоду апаратної або програмної частини, якщо він не був нанесений Виконавцем або його партнерами навмисне або внаслідок недбалого звернення.

12. Вимоги про відшкодування збитків через неможливість виконання зобов’язання, недобросовісного виконання Договору, що завдає шкоди іншій Стороні, порушення переддоговірних зобов’язань на адресу Виконавця, а також стосовно його співробітників та посібників при виконанні зобов’язання, що завдав шкоди, виключені, крім випадків умисування нанесення шкоди чи халатної поведінки.

13. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, завдану внаслідок подій, що знаходяться поза сферою впливу Виконавця та/або його партнерів, наприклад, форс-мажор, правові норми або інші непередбачувані та невідворотні обставини. У разі всі грошові зобов’язання Сторін залишаються у силі.

10. Місце надання послуг та місце судових розглядів

1. Місце виконання домовленостей за Договором — одне з обраних Виконавцем ЦОД. У випадку, якщо жодної іншої інформації не зазначено в Договорі, місцем надання послуг є Франкфурт-на-Майні (ФРН).

2. Врегулювання спорів між Сторонами відбувається у претензійному порядку. Термін розгляду претензії становить 30 днів із моменту її отримання.

3. Усі розбіжності, суперечки, які Сторони не змогли врегулювати у претензійному порядку, розглядаються у порядку судових розглядів у адміністративному суді Шарлоттенбург, м. Берлін (ФРН). Замовник та Виконавець мають право ініціювати судовий розгляд щодо виконання умов Договору в суді, що має юрисдикцію за місцем реєстрації відповідача.

11. Надання послуг третім особам

1. Замовник має право надавати послуги, що надаються Виконавцем, третім особам. Замовник залишається прямим контрагентом за Договором. За попереднім погодженням із Виконавцем, Замовник під свою відповідальність визначає, які послуги та на яких умовах він пропонує третім особам.

12. Інші умови

1. Якщо в подальшому одна або більше умов Оферти виявиться недійсною, всі інші умови зберігають свою силу. Недійсні умови будуть змінені у процесі спільної роботи.

2. Відносини Сторін згідно з цим Договором регулюються чинним законодавством ФРН.

3. Невід’ємною частиною Договору, умови якого викладені у цій Оферті, є такі документи:

Публічна оферта
Договір про надання послуг
Договір про надання послуги Colocation
Угода про рівні адміністрування
Угода про рівень обслуговування SLA
Партнерська угода
Політика конфіденційності